Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya

Contactar amb COLGEOCAT

c/Casp 130 - Planta 3ª Despatx 10 Edif. COACB - 08013 de Barcelona

T. 93 425 06 95

info@colgeocat.org

Notícies abril 2011

dimecres, 6 / abril / 2011

L'Ajuntament de Barcelona estima el Recurs de Reposició presentat per Colgeocat

L'Ajuntament de Barcelona estima el Recurs de Reposició presentat per Colgeocat

Colgeocat va presentar un Recurs de Reposició per sol·licitar la revisió de la convocatòria de 5 places en la categoria de Tècnic/a Superior en Ciències de l'Ajuntament de Barcelona.

En referència a la convocatòria de 5 places en la categoria de Tècnic/a Superior en Ciències de l'Ajuntament de Barcelona, aprovat per Decret de la Gerència Municipal de 21 de gener de 2011 i publicat al DOGC de 15 de febrer de 2011 i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de l'1 de febrer de 2011, CVE-Núm. de registre 022011002059, i ateses les tasques assignades a la plaça a proveir i temari específic publicat, Colgeocat va presentar un Recurs de Reposició per sol·licitar la revisió de la convocatòria.

En aquest recurs es sol·licitava:

- la modificació de les bases específicques, incloent, addicionalment a les titulacions ja requerides, la llicenciatura en Geologia i l'enginyeria geològica com a titulacions vàlides per tal d'optar al procés selectiu i també com a mèrit de formació complementària per a la fase de concurs,

- no excloure a cap geòleg o enginyer geòleg que s'hagués presentat al procés selectiu ja que, per la seva formació, té les capacitats professionals necessàries i requerides per a dur a terme el treball que es posa a concurs,

- l'ampliació del termini de presentació d'ofertes,

- i que es tornés a publicar la convocatòria amb aquestes modificacions.

En base a la informació aportada en el recurs i a les gestions realitzades, la nostra petició ha estat estimada, publicant-ne la modifiació de les bases al DOGC de 5 d'abril de 2011, acceptant les titulacions de llicenciatura en Geologia i l'enginyeria geològica, i obrint un termini de presentació d'instàncies per participar en el procés, sense perjudici de la validesa d'aquelles sol·licituds presentades amb anterioritat.

Agraïm la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona, i animem als geòlegs a presentar-se a un concurs molt interessant.

Documents addicionalsDescàrregues

Accés Área PrivadaMembres col·legiats

Si us plau introdueix les teves dades d'autentificació:

He oblidat la paraula clau »

CercadorIntrodueix un terme

Si us plau introdueix un terme a cercar i clica el botó:

Agendaveure totes

  • Subscriu-te als RSS