Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya

Contactar amb COLGEOCAT

c/Casp 130 - Planta 3ª Despatx 10 Edif. COACB - 08013 de Barcelona

T. 93 425 06 95

info@colgeocat.org

Notícies desembre 2014

divendres, 19 / desembre / 2014

NOVA REFORMA FISCAL

NOVA REFORMA FISCAL

A partir de l'1 de gener de 2015.

Des del dia 1 de gener de 2015 es posen en marxa els nous canvis a la reforma fiscal aprovada pel Govern:

* IRPF:

Les retencions per als autònoms es rebaixen del 21% actual al 19% durant l’any 2015 i al 18% durant l’any 2016.

Per altra banda, els treballadors autònoms amb rendes inferiors a 15.000 € mantindran el 15% que es va impulsar des del juliol de 2014.

S’elimina la deducció per compte estalvi-empresa i la deducció per l’obtenció de rendiments de treball i activitats econòmiques.

S’elimina la deducció per lloguer de residència habitual. Tanmateix, es manté transitòriament per als contribuents que hagin subscrit un contracte d’arrendament abans de l’1 de gener de 2015, i pel qual hagin satisfet, abans d’aquesta data, quantitats pel lloguer del seu habitatge habitual i sempre que el contribuent hagi tingut dret a la deducció.

Es creen deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec dels contribuents que duguin a terme una activitat per compte propi o d’altri.

Se simplifiquen les taules d’amortització. S’estableix una taula nova de 10 grups d’actiu i es regulen nous coeficients i períodes d’amortització.

Despeses per atencions a clients o proveïdors. Es limita la quantitat a deduir d’aquestes despeses a l’1% de l’import net del volum de negoci del mateix període impositiu.

* IMPOST DE SOCIETATS: es redueix al 28% durant l’any 2015 i al 25% a l’any 2016. Les empreses de nova creació tributaran al 15% en el primer període impositiu en què la base imposable resulti positiva i en el següent, excepte si té dret a un tipus inferior.

* I+D: les empreses que destinin més d’un 10% de la seva xifra de negoci a aquest tipus d’activitats podran deduir-se fins a 5 milions d’euros (abans eren màxim 3 milions).

* En el règim d’estimació directa, modalitat simplificada, hi ha una modificació important per destacar: des del 2015, l’import que es deduïa per provisions i despeses de difícil justificació, que era del 5%, es manté, però s’estableix un import màxim per aquest concepte de 2.000 € anuals de deducció.

Accés Área PrivadaMembres col·legiats

Si us plau introdueix les teves dades d'autentificació:

He oblidat la paraula clau »

CercadorIntrodueix un terme

Si us plau introdueix un terme a cercar i clica el botó:

Agendaveure totes

  • Subscriu-te als RSS