Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya

Contactar amb COLGEOCAT

c/Casp 130 - Planta 3Ş Despatx 10 Edif. COACB - 08013 de Barcelona

T. 93 425 06 95

info@colgeocat.org

LegislacióResidus

 • Programa de gestió de residus municipals de Catalunya (PROGREMIC) i regulació del procediment de distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals.

  Data de publicació:
  06/07/2010
  Organisme:
  Departament de Medi Ambient i Habitatge
  Referčncia:
  DOGC060710b.pdf
 • Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC). Es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

  Data de publicació:
  06/07/2010
  Organisme:
  Departament de Medi Ambient i Habitatge
  Referčncia:
  DOGC060710b.pdf
 • Aprobación del Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos. Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos.

  Data de publicació:
  30/10/2009
  Organisme:
  Comunidad Autónoma de Cataluña
  Referčncia:
  BOE núm. 262
 • ACORD GOV/128/2009, de 28 de juliol, de revisió i designació de noves zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries.

  Data de publicació:
  04/08/2009
  Organisme:
  Departament de la Presidència
  Referčncia:
  DOGC núm. 5435
 • Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero.

  Data de publicació:
  01/08/2009
  Organisme:
  Ministerio de Medio Ambiente, y de Medio Rural y Marino
  Referčncia:
  BOE núm. 185
 • Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

  Data de publicació:
  28/07/2009
  Organisme:
  Departament de la Presidència
  Referčncia:
  DOGC núm. 5430
 • Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015.

  Data de publicació:
  26/02/2009
  Organisme:
  Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
  Referčncia:
  BOE núm. 49
 • Ley 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de los residuos y de los cánones sobre la disposición del desperdicio de los residuos.

  Data de publicació:
  20/08/2008
  Organisme:
  Comunidad Autónoma de Cataluña
  Referčncia:
  BOE núm. 188 del 05/08/2008
 • Ley 9/2008, de 10 de julio, de modificación de la Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora de los residuos.

  Data de publicació:
  20/08/2008
  Organisme:
  Comunidad Autónoma de Cataluña
  Referčncia:
  BOE núm. 190 del 07/08/2008
 • Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

  Data de publicació:
  13/02/2008
  Organisme:
  Ministerio de la Presidencia
  Referčncia:
  BOE núm. 38, de 13/02/2008
 • Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus

  Data de publicació:
  01/07/2003
  Organisme:
  Departament de la Presidència
  Referčncia:
  DOGC núm. 3915, de 01/07/2003
 • LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la deposició de residus.

  Data de publicació:
  01/07/2003
  Organisme:
  Departament de la Presidència
  Referčncia:
  DOGC núm. 3915, de 01/07/2003
 • LLEI 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.

  Data de publicació:
  28/07/1993
  Organisme:
  Departament de la Presidència
  Referčncia:
  DOGC núm. 1776, de 28/07/1993

Accés Área PrivadaMembres col·legiats

Si us plau introdueix les teves dades d'autentificació:

He oblidat la paraula clau »

CercadorIntrodueix un terme

Si us plau introdueix un terme a cercar i clica el botó:

Més novetatsGeoteca