Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya

Contactar amb COLGEOCAT

c/Casp 130 - Planta 3ª Despatx 10 Edif. COACB - 08013 de Barcelona

T. 93 425 06 95

info@colgeocat.org

Geoteca

Benvinguts a la Biblioteca Virtual del ICOG - Delegació de Catalunya. Tot el material que aquí trobareu llibres, revistes, CD, etc. Està disponible a la seu del Col·legi on qualsevol col·legiat podrà consultar.

A més, disposeu d'una reducció del 50% per aquells col·legiats que vulguin adquirir la documentació dels cursos que hagi organitzat el Col·legi.

Us recordem que teniu a la vostra disposició tant el material de la Biblioteca com l'aula de formació de la Seu del ICOG - Delegació de Catalunya, per a la pròpia difusió. Tan sols heu de formalitzar la sol·licitud.

Formulari de sol·licitud de material i aula del Col·legi - Descarregar

Veure elements disponbles

 • GEOQUÍMICA AMBIENTAL A CATALUNYA

  GEOQUÍMICA AMBIENTAL A CATALUNYA

  Novetat

  Autor: Varis
  Edita: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
  Any d’edició: 2016
  Pàgines: 296
  Tamany: 29.9x21 cm
  Dipósit legal: B23104-2016

 • LES VEUS DE L'AIGUA

  LES VEUS DE L'AIGUA

  Novetat

  Aigua pel Sahel ha editat recentment aquest llibre aportant la seva visió sobre els problemes d’aigua a Burkina Faso.

 • PAISATGE, ECONOMIA I EMPRESA

  PAISATGE, ECONOMIA I EMPRESA

  Novetat

  Autor: Varis
  Edita: Observatori del Paisatge de Catalunya
  Any d’edició: 2016
  Pàgines: 193
  Tamany: 20.9x17 cm
  Dipósit legal: GI1709-2016

 • TERRITORI I URBANISME. ESTAT I ALTERNATIVES.

  TERRITORI I URBANISME. ESTAT I ALTERNATIVES.

  Novetat

  Autor: Varis.

  Edita: Diputació de Barcelona.

  Any edició: 2016.

  Pàgines: 99.

  Tamany: 29 x 21 cm.

  Dipòsit legal: B17668-2016.

 • Paisatge i participació ciutadana. L'experiència dels catàlegs de paisatge de Catalunya

  Paisatge i participació ciutadana. L'experiència dels catàlegs de paisatge de Catalunya

  Autor: Varis
  Edita: Observatori del Paisatge de Catalunya
  Any edició: 2010
  Pàgines: 109 pàgs.
  Tamany:  24 x 21cm.

 • Encyclopedic dictionary of hydrogeology

  Encyclopedic dictionary of hydrogeology

  Amb més de 2.000 entrades, aquest diccionari recull el vocabulari més actualitzat en hidrologia i la hidrogeologia. D'interès per a científics i professionals de qualsevol de les especialitats de les ciències de l'aigua. Més de 340 gràfics, taules i diagrames complementen les entrades per a clarificar termes, mètodes, o processos.

 • Bartomeu Darder i Pericàs, geòleg i mestre

  Bartomeu Darder i Pericàs, geòleg i mestre

  Bartomeu Darder i Pericàs és sens dubte un dels científics mallorquins amb més projecció i reconeixement internacional durant la primera meitat del segle XX. La seva tasca científica en el món de la geologia el va dur a organitzar, juntament amb el geòleg francès Paul Fallot, les excursions del XIV Congrés Geològic Internacional de l'any 1926, fet que va suposar la internacionalització de la ciència geològica mallorquina.

 • Manual de técnicas de restauración fluvial

  Manual de técnicas de restauración fluvial

  Obra tècnica que tracta la restauració fluvial en el marc d'anàlisi i panorama actual, la revegetació de riberes i marges fluvials, les franges vegetals ripàries, la bioenginyeria, el control d'espècies exòtiques invasores, els moviments de terres, les tècniques estructurals, el mobiliari urbà i les actuacions en llera.

 • Guia de geologia de Collserola

  Guia de geologia de Collserola

  Nova guia publicada pel Consorci del Parc de Collserola. L'autoria dels textos i l'assessorament científic són obra dels investigadors Francesc A. Centellas del Departament de Química Física, i Gemma Alías, Montserrat Inglès, Montserrat Liesa i Laura Rosell del Departament de Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica.
  El llibre, completat amb fotografies, mapes i gràfics, conté informació de caràcter divulgatiu sobre la geologia, i els recursos i usos a la serra de Collserola. Inclou també un ampli capítol amb propostes per conèixer de prop la geologia de Collserola a través de rutes amb materials geològics del paleozoic i el cenozoic.

  Consulta el contingut de la guia

 • Cuevas turísticas: aportación al desarrollo sostenible

  Cuevas turísticas: aportación al desarrollo sostenible

  Recull d'aportacions de diferents experts en relació a la gestió de les coves que són utilitzades com equipaments culturals o turístics, a Espanya. Entre els diversos temes, s'inclouen matèries com la història de les coves turístiques espanyoles, l’habilitació i l’ús turístic d’aquestes, el control ambiental, la investigació i l’aplicació de mètodes tècnics pel tractament d’aquestes cavitats, així com recomanacions per a l'aprofitament turístic de coves.

 • Deformation of Earth Materials: An Introduction to the Rheology of Solid Earth

  Deformation of Earth Materials: An Introduction to the Rheology of Solid Earth

  Publicació que presenta un tractament complet y unificat de la ciència de les matèries de la deformació per a l’estudi de les propietats i les deformacions de la terra i la seva interpretació en la geofísica sòlida de la terra i la geologia. Es tracta d’un text multidisciplinari que combina un enfocament de la ciència dels materials amb resultats de sismologia i engloba les deformacions viscoses i les plàstiques.

 • L'aigua del Solsonès

  L'aigua del Solsonès

  En motiu del 25è aniversari de la Mancomunitat d'aigua d'Abastament del Solsonès. S'ha publicat aquest llibre que conté una ressenya històrica de la Mancomunitat des de la seva creació l'any 1982, una descripció geològica de la comarca i un recull de les fonts del Solsonès.

 • Advances in Digital Terrain Analysis

  Advances in Digital Terrain Analysis

  L’anàlisi del terreny ha estat un camp d’estudi molt actiu i habitual d’investigació per part de geògrafs, topògrafs, enginyers i informàtics.
  Amb el ràpid creixement de la tecnologia dels Sistemes d’Informació Geogràfica (GIS), concretament amb la millora de la resolució dels Models d’Avaluació Digital (DEM), es veu la necessitat de valorar els beneficis ambientals que han ocasionat i que justifiquen les inversions socio-econòmiques.
  En aquest llibre s’exposa l’estat actual dels mètodes i les tècniques d’anàlisi del terreny en les àrees de la representació digital dels models morfològics i hidrològics.

 • Water pollution in natural porous media at different escales. Assessement of fate, impact and indicators. Wapo2

  Water pollution in natural porous media at different escales. Assessement of fate, impact and indicators. Wapo2

  Recull de ponències que es van presentar a un congrés sobre la pol·lució de l’aigua als medis porosos a diferents escales i que es troben agrupades sota diversos títols com ara “notes de lectura”, “Mètodes alternatius i indicadors de la qualitat de l’aigua als medis porosos”, “processos biogeoquímics des del sòl fins a les aigües subterrànies” i “ simulacions numèriques de transports contaminants i interacció de sòls i subsòls tècnics, problemes i casos d’estudi”. 

 • Manual de campo para la descripción y caracterización de macizos rocosos en afloramientos

  Manual de campo para la descripción y caracterización de macizos rocosos en afloramientos

  Aquest manual ofereix les eines necessàries a partir de les que, juntament amb l’aplicació de les classificacions geomecàniques, els criteris de resistència i trencament, es poden obtenir els paràmetres bàsics per als projectes d’enginyeria de les roques. Aquesta segona edició actualitzada ofereix la sistemàtica per a la descripció, mida i tractament de les dades de camp geològiques i geomecàniques necessàries per a la definició dels paràmetres més representatius del massís rocós.

 • El agua subterránea en el parque natural de Sierra Mágina (Jaén)

  El agua subterránea en el parque natural de Sierra Mágina (Jaén)

  Guía que pone especial énfasis en el agua subterránea para intentar, de manera clara y concisa, explicar los procesos que se suceden para la aparición de los manantiales, el porqué de su ubicación, cuales son los acuíferos asociados y como se produce la infiltración y el almacenamiento del agua en los mismos.

 • Micropaleontología

  Micropaleontología

  Libro de suma importancia puesto que es el primer libro existente en español dedicado en exclusiva a la Micropaleontología. El contenido ha sido elaborado por el equipo de paleontólogos de la Universidad de Zaragoza, y revisado por los mejores especialistas en el campo de esta ciencia.

 • Base geològica

  amplia la informació

 • Estado del miedo

  Estado del miedo

  Un poèmic i tens thriller per l'autor de Parc Juràssic es va documetnar cuidadosament. Crichton lllança una bomba de temps: després de les bonances de la causa ecologista pot amagar-se la mentida, la manipulació informativa i la por com a arma infalible per a controlar a la humanitat: Quan hi ha de cert en el que llegim sobre el deteriori del planeta?
  Un llibre d'intriga molt bo.

 • Memòria d'activitats del Col·legi de Geòlegs de Catalunya 2005

  Memòria d'activitats del Col·legi de Geòlegs de Catalunya 2005

  Autor: Varis autors
  Edita: Col·legi de Geòlegs de Catalunya
  Any edició: 2006
  Pàgines: 24
  Tamany: 22 x 30 cm.

 • Diccionari de Geologia

  Diccionari de Geologia

  Aquest llibre, editat el 1997, és una eina fonamental ja que cobreix un “gran forat” en la geologia catalana. Qualsevol camp del coneixement necessita d’una referència on es recullin i es defineixen els noms de les coses, aquesta referència, en geologia, mancava. Aquest és en definitiva el diccionari de la Geologia en Català i per tant una referència per a tots. L’ús del diccionari va més enllà del professional o docent i pot ser una bona recomanació per polítics i periodistes que últimament es veuen en la necessitat de parlar de falles, plegaments, esfondraments, Paleozoic,...

  El llibre aporta un extens recull de termes de geologia i de geografia física i els seus equivalents en castellà, francès i anglès. Un aspecte molt important és el fet que estableix ordre a la cascada d’anglicismes en la que estem immensos. Com exemple, dir que el diccionari adopta la classificació dels carbonats de Dunham (1962!) de manera que podem parlar de mudstones i wackestones a gust. D’altra banda el diccionari introdueix termes sinònims i contraris i l’etimologia de moltes paraules. El diccionari també recull i defineix molts termes geològics d’ús tradicional recollits des de fa temps pel Dr. Riba i els seus col.laboradors.

  El llibre recull al final, nombroses taules terminològiques en les que podem trobar des de la terminologia de l’escala granulomètrica, la classificació de roques volcàniques d’Streckeisen, els noms emprats en les pedreres de la Floresta o la nomenclatura de plecs o encavalcaments. Tots aquests reculls han estat confeccionats per especialistes en cadascun d’aquests temes.
  <
  El diccionari és doncs una gran treball en la que han participat més de 70 persones i és un resum del que els catalans sabem de la geologia.

 • Memòria 2004 de la Delegació de Catalunya del Col·legi Oficial de Geòlegs

  Memòria 2004 de la Delegació de Catalunya del Col·legi Oficial de Geòlegs

  Autor: Varis autors
  Edita: Delegació de Catalunya del Col·legi Oficial de Geòlegs
  Any edició: 2005
  Pàgines: 20
  Tamany: 22 x 30 cm.

 • Memòria 2003 de la Delegació de Catalunya del Col·legi Oficial de Geòlegs

  Memòria 2003 de la Delegació de Catalunya del Col·legi Oficial de Geòlegs

  Autor: Varis autors
  Edita: Delegació de Catalunya del Col·legi Oficial de Geòlegs
  Any edició: 2004
  Pàgines: 22
  Tamany: 22 x 30 cm.

 • Memòria 2003 de l'ICOG

  Memòria 2003 de l'ICOG

  Autors: ICOG
  Edició: ICOG
  Any edició: 2004
  Pàgines: 100 Tamany: 21 x 29,5 cm

Accés Área PrivadaMembres col·legiats

Si us plau introdueix les teves dades d'autentificació:

He oblidat la paraula clau »

CercadorIntrodueix un terme

Si us plau introdueix un terme a cercar i clica el botó:

Novetat destacadaDesembre 2019

MANUAL DE MINERALES CRÍTICOS Y ESTRATÉGICOS EN LA NUEVA ECONOMÍA

MANUAL DE MINERALES CRÍTICOS Y ESTRATÉGICOS EN LA NUEVA ECONOMÍA

+ info

Més novetatsGeoteca