Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya

Contactar amb COLGEOCAT

c/Casp 130 - Planta 3ª Despatx 10 Edif. COACB - 08013 de Barcelona

T. 93 425 06 95

info@colgeocat.org

Geofaqs

 • 1. Qui es pot col·legiar?
  • Tots aquells que estan en possessió del títol de doctor o llicenciats en ciències geològiques com també el llicenciats en enginyeria geològica.
  • Tots els que disposin de nacionalitat espanyola o la doble nacionalitat (espanyola i un altre estat no membre de la unió europea) poden col·legiar-se.
 • 2. Quina és la documentació necessària per a col·legiar-se?
  • 2.1. Fitxa col·legial complerta (Accediu al document PDF que us adjuntem)
  • 2.2. Original o fotocòpia compulsada de qualsevol d'aquests documents:
   • Títol de la llicenciatura o doctorat
   • Paper de pagament de les taxes de l'anterior sol·licitud
   • Certificat d’estudis
  • 2.3. Dades bancàries personals per a la domiciliació de la quota semestral
  • 2.4. Quatre fotografies de mida carnet
  • 2.5. Fotocòpia del DNI
  • 2.6. Pagament de la quota d'inscripció de 60,10 € en el mateix acte de la col·legiació. Ho podeu fer mitjançant:
   • Efectiu, targeta de crèdit o dèbit a Secretaria de la Delegació
   • Taló nominatiu barrat dirigit a ICOG - Delegació de Catalunya
   • Transferència bancària al compte corrent número 2013/0010/92/0202286125 de la Caixa de Catalunya.
   Segons el conveni de col·laboració que tenim signat amb l’entitat bancària Tecno Crèdit - Banc de Sabadell, per als nous col·legiats hi ha la possibilitat que la quota d’inscripció se’n faci càrrec el mateix Banc de Sabadell si es compleixen les següents condicions:
   • No ser client del Banc Sabadell.
   • Obrir un compte Tecno-COLGEOCAT al Banc Sabadell
   • Domiciliar les quotes col.legials al Banc Sabadell.
  • Existeixen dues quotes col·legials:
   • A  - Col·legiats en actiu.
   • B - Col·legiats en atur i/o jubilats. (Per a beneficiar-se d’aquesta quota reduïda serà necessària la presentació de la targeta de l’OTG o certificat alternatiu).
  • Aquesta documentació haurà de presentar-se abans del dia 1 del mes de gener i de juliol de cada any. Qui no ho presenti dins d’aquest termini rebrà el tractament de col·legiat en actiu a efectes econòmics. Per consultar les tarifes poseu-vos en contacte amb la Secretaria del Col·legi.
 • 3. Quines ofertes o avantatges existeixen per als col·legiats?
  • Tots els nostres col·legiats disposen de moltes avantatges. 
  • Existeixen diversos convenis amb entitat bancàries, sanitàries, informàtiques, museus, instituts, universitats, PYMEC, departaments de la Generalitat… en alguns d’aquests acords disposeu de descomptes alhora de contractar els seus serveis. Així també, d’una assessoria jurídica gratuïta en les primeres consultes. D’una adreça de correu electrònic totalment gratuïta amb la següent estructura: nomdelcolegiat@colgeocat.org. Accés a cursos de formació a preu reduït, accés a una borsa de treball amb les ofertes públiques i privades del sector, així com un recull legal complet  de les diverses licitacions, concursos, beques i legislació actualitzada i classificada temàticament. A més a més, de butlletins electrònics i documentació periòdica i revistes especialitzades.
  • Per sol·licitar els acords us haureu d’adreçar a Secretaria del Col·legi ja sigui per via telefònica, fax o e-mail i us informaran dels acords vigents segons les vostres necessitats.
 • 4. Com es pot utilitzar l'Assessoria Jurídica del Col·legi?
  • El ICOG - Delegació de Catalunya disposa d’un servei jurídic arran d’un conveni amb un bufet d’advocats.
  • La primera consulta sobre qualsevol problemàtica va a càrrec del Col·legi i no suposa cap despesa per al col·legiat/da.
  • Per utilitzar els serveis jurídics es pot comunicar per e-mail, per telèfon o bé enviar un escrit adreçat al vocal corresponent que coordina l’assessoria jurídica. Immediatament, el col·legi es posa en contacte amb l’advocat per tal de resoldre la consulta.
 • 5. Es pot utilitzar l'espai/sala de la seu, de quina manera i què cal fer?
  •  Tots el col·legiats /des teniu a la vostra disposició tot el material i l’aula de formació de la Seu del Col·legi per a la pròpia difusió. En podeu fer ús per a qüestions relacionades amb la professió, de forma totalment gratuïta.
  • Tan sols heu de formalitzar la sol·licitud. amb suficient temps d’antelació, per mail, fax o telèfon.
 • 6. Es pot consultar la Biblioteca - Servei de Documentació del Col·legi?
  • La Biblioteca del Col·legi disposa de material divers on trobareu llibres, revistes, CD, etc. disponible a la sala de formació de la Seu de lliure accés per a qualsevol col·legiat/da.
  • A més, disposeu d’una reducció del 50% per aquells col·legiats que vulguin adquirir la documentació dels cursos que hagi organitzat el Col·legi.
  • Tan sols us heu de posar en contacte amb les oficines via e-mail, telèfon o fax. L’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00h i de 16:00 a 18:00h
 • 7. Es pot descomptar com a despesa la quota col·legial de l'Impost de la Renda?
  • Tots aquells col·legiats/des que treballeu per compte propi i esteu donats d'alta dels impostos corresponents (IAE, IVA, etc..), podeu descomptar la quota col·legial com a despesa empresarial.
 • 8. Quan s'ha de visar un estudi, de quines maneres ho puc fer?
  • El visat és, segons la jurisprudència més recent, un acte per autentificar i de control col·legial que acredita davant les Administracions Públiques i la Societat: la identitat i habilitació legal del Tècnic autor del treball, és a dir, la titulació professional, col·legiació, exercici legítim de la professió i l’absència d’incompatibilitats; i la correcció i integritat formal i apariència de viabilitat legal de la documentació en concret.
  • Per tant, segons els Estatuts del ICOG en els seus articles 18 i 19, el visat és un deure col·legial per a tots els treballs professionals realitzats.
  • A més a més el visat té inclosa una Assegurança de Responsabilitat Civil fixada en 300.000€ per projecte visat.
  • Es pot visar de dures maneres: de forma presencial adreçant-se a la Secretaria del Col·legi o bé de manera electrònica i per internet.
  • A) La documentació necessària s’ha d’entregar a la Seu del Col·legi, ja sigui personalment o bé per missatgeria.
  • Cal entregar com a mínim:
   • 2 còpies complertes del projecte i com a màxim 10, de les quals una es quedarà segellada al Col·legi de Geòlegs.
   • El pressupost o factura del cost de l’obra o projecte.
   • Si el pagament es fa per transferència, s’haurà d’adjuntar el justificant de l’ingrés.
    (El número de compte és de la Caixa de Catalunya 2013-0010-92-0202286125)
  • Actualment el Col·legi té un acord amb l’empresa de missatgeria MRW per facilitar l’enviament del paquets de visat o altres documents, inferior a 5Kg.
  • El seu funcionament és senzill, el Col·legiat ha de trucar a l’oficina més propera de MRW, donar el codi de client del Col·legi (número 5765) i explicar la voluntat d’enviar un paquet a ports deguts amb servei ONG. El cost és nul per al col·legiat on el Col·legi es fa càrrec de la despesa.
  • B) Per poder gaudir del visat electrònic prèviament haureu de realitzar uns processos tant de signatura de contracte com de descàrrega de software i drivers.
  • Un cop realitzats tots aquets passos ja podreu accedir a la plataforma de visat telemàtic.
  • Trobareu tota la informació i documentació necessària a la web del Col·legi www.colgeocat.org
  • Per qualsevol dubte o qüestió envieu-nos un e-mail a visats@colgeocat.org
 • 9. Existeixen alguns honoraris per als geòlegs?
  • Sí. Existeixen uns honoraris orientatius, ja sigui per a feines de gabinet com treballs de camp, segons els anys d’experiència i hores de feina.
  • Honoraris orientatius
  • Gabinet
  •   € / h € / dia € / h € / dia € / h € / dia
   Geòleg especialista >62,80 >502,45 >59,50 >476,00 >56,20 >449,55
   Geòleg amb experiència superior a 10 anys (Responsable de Projecte) 52,90 423,20 49,60 396,70 46,30 370,25
   Geòleg amb experiència entre 4 i 10 anys 39,70 317,35 36,40 290,90 33,10 264,45
   Geòleg amb experiència menor de 4 anys 26,45 211,60 23,15 185,15 19,85 158,70
   Temps de durada del projecte < 1 setmana 1-4 setmanes > 1 mes
  • Geologia de camp
   • Dos modalitats
    • Preus Gabinet x 1,80 (Nº d’hores previstes x 1,80)
    • 8 hores + dieta diària de 99,20 € + 0,20 € / km
 • 10. Com puc sol·licitar una bústia de correu electrònic?
  • Tots els col·legiats/des teniu a la vostra disposició una adreça de correu electrònic pròpia del Col·legi de Geòlegs de Catalunya personalitzada i gratuïta amb el vostre nom: nomdelcol·legiat@colgeocat.org
  • Els/les interessats/des tan sols us heu de posar en contacte amb la Seu del Col·legi, via e-mail, telèfon o fax, on us donarem d'alta ràpidament.
  • Així també podeu sol·licitar l'alta al Mapa de Geòlegs de la nostra web.

Accés Área PrivadaMembres col·legiats

Si us plau introdueix les teves dades d'autentificació:

He oblidat la paraula clau »

CercadorIntrodueix un terme

Si us plau introdueix un terme a cercar i clica el botó: